Thám tử Quảng Nam

Quảng Nam hay gọi âm địa phương là Quảng Nôm là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam, là vùng đất còn lưu giữ nhiều dấu tích của nền Văn hóa Chămpa. Tên gọi Quảng Nam có nghĩa là mở rộng về phương Nam. Quảng Nam nằm ở chính trung điểm đất nước theo trục Bắc – Nam, là nơi giao thoa của những sắc thái văn hóa giữa hai miền và giao lưu văn hóa với bên ngoài, điều này góp phần làm cho Quảng Nam giàu truyền thống văn hóa, độc đáo về bản sắc văn hóa.

Chín quận của Quảng Nam là:

  1. Hòa Vang (nay thuộc thành phố Đà Nẵng)
  2. Đại Lộc,
  3. Điện Bàn,
  4. Duy Xuyên,
  5. Đức Dục (nay thuộc huyện Duy Xuyên và Đại Lộc)
  6. Hiếu Nhơn (nay thuộc huyện Núi Thành)
  7. Quế Sơn,
  8. Hiếu Đức
  9. Thường Đức.

Tỉnh lỵ là thị xã Hội An.

Hiện nay thám tử VDT đã mở rộng dịch vụ thám tử ở Quang Nam với các loại hình dịch vụ: thám tử giám sát, thám tử xác minh, thám tử theo dõi ngoại tình, thám tử thương mại, thám tử điều tra hàng giả hàng nhái

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ thám tử vui lòng gọi số:0963.890.968

VĂN PHÒNG THÁM TỬ TẠI QUẢNG NAM – CÔNG TY THÁM TỬ VDT