Dịch vụ thám tử kinh tế và dân sự tại Đà Nẵng

DỊCH VỤ THÁM TỬ VỀ KINH TẾ – DÂN SỰ:

Thám tử Đà Nẵng cam kết hỗ trợ mọi khách hàng với tinh thần trách nhiệm cao nhất trong các lĩnh vực tư vấn, tham vấn theo yêu cầu trong quan hệ dân sự hợp pháp bao gồm :

Thám tử tư truy tìm đối tượng lừa đảo tiền bạc, tài sản. (lưu ý: Không bao gồm dịch vụ đòi nợ).
Thám tử tìm chủ nhân số máy quấy rối qua Điện thoại.
Thám tử tư cung cấp thông tin, bằng chứng phục vụ hoạt động tố tụng dân sự trong đó bao gồm cả việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ.
Thám tử tìm kiếm, phát hiện, cung cấp thông tin về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Thám tử tư vấn hoặc áp dụng các giải pháp cụ thể cho khách hàng nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn sự thất thoát, tiết lộ, bị đánh cắp thông tin.

THÁM TỬ ĐÀ NẴNG  – DỊCH VỤ THÁM TỬ TƯ UY TÍN TẠI ĐÀ NẴNG