Dịch vụ điều tra tại Đà Nẵng

Công ty thám tử Đà Nẵng là nhà cung cấp dịch vụ điều tra và thám tử tư hàng đầu ở Đà Nẵng. Mạng lưới văn phòng của Công ty thám tử Đà Nẵng của chúng tôi hơn 50 văn phòng và hàng trăm điều tra viên được đào tạo và có chứng chỉ cho phép chúng tôi hoạt động rộng khắp cả nước.

Công ty thám tử Đà Nẵng chuyên về điều tra doanh nghiệp và cá nhân. Mạng lưới điều tra rộng lớn của chúng tôi cho phép chúng tôi ở trong vòng 2 giờ kể từ khi có bất kỳ nhiệm vụ điều tra nào trong 64 tỉnh thành. Lực lượng điều tra viên của chúng tôi được phân bổ theo địa lý trên tất cả 64 tỉnh thành và vùng lãnh thổ Việt Nam.

Chuyên môn điều tra và kiểm tra của chúng tôi được xây dựng xung quanh các dịch vụ / dịch vụ cốt lõi của chúng tôi:

 • Điều tra lý lịch
 • Điều tra nhân sự
 • Điều tra an ninh cơ sở
 • Kinh doanh thông minh và điều tra siêng năng
 • Điều tra doanh nghiệp
 • Sàng lọc trước khi đi làm
 • Điều tra gian lận và tài chính
 • Quấy rối tình dục và điều tra việc làm bình đẳng
 • Công nhân điều tra bồi thường
 • Kiểm toán phá sản
 • Kiểm toán tuân thủ thực thi tại nơi làm việc
 • Gian lận, lãng phí, và kiểm tra lạm dụng và kiểm toán
 • Kiểm tra nhà ở và đánh giá tình trạng
 • Kiểm tra và điều tra đảm bảo chất lượng
 • Dịch vụ xác minh và thu thập tại hiện trường

Công ty thám tử Đà Nẵng thực hiện hơn 70.000 hoạt động điều tra, kiểm tra và các hoạt động dịch vụ phụ trợ hàng năm. Là nhà cung cấp dịch vụ điều tra và kiểm tra, Công ty thám tử Đà Nẵng đã xây dựng danh tiếng của mình khi thực hiện thành công công việc nhạy cảm và phức tạp để bao gồm điều tra lý lịch, thu thập thông tin tình báo và dịch vụ giảm thiểu rủi ro.

Công ty thám tử Đà Nẵng hiểu giá trị của việc đáp ứng nhanh chóng các chương trình này để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm gian lận, lãng phí và lạm dụng hỗ trợ của chính phủ. Chúng tôi cung cấp kinh nghiệm với việc đáp ứng nhanh chóng các chương trình liên quan đến lĩnh vực thực địa quy mô lớn, chẳng hạn như các chương trình truy cập trang web và kiểm tra kiểm toán.